• Aktualności
  • Umowy kredytowe oparte o stawkę referencyjną WIBOR zawarte przed 01.04.2022r.

Umowy kredytowe oparte o stawkę referencyjną WIBOR zawarte przed 01.04.2022r.

27-03-2024

Szanowni Państwo

  Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014                        (Dz. U. L z 29.06.2016 r.,  ze zm.) Banki powinny od 1 stycznia 2018 r. uwzględniać w swojej działalności oraz odzwierciedlać w umowach kredytowych z klientami detalicznymi przepisy Rozporządzenia BMR, w tym przepisy art. 28 ust. 2.

Bank Spółdzielczy w Jordanowie uprzejmie informuje, że w 2028 roku WIBOR przestanie być publikowany. W związku z powyższym Bank proponuje swoim Klientom podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej zawartej przed dniem 01.04.2022 r. Aneks dotyczy wskaźników referencyjnych i ma on zabezpieczyć Państwa interes przed skutkami tzw. zdarzenia regulacyjnego, czyli między innymi zaprzestania opracowywania i publikowania wskaźnika WIBOR.

Jeżeli w przyszłości nie będziemy mogli dalej stosować wskaźnika referencyjnego, który wskazaliśmy w umowie (np. nie będzie już publikowany przez Administratora), wówczas zastąpimy WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym, zgodnie z poniższym:

1)      jeżeli umowa zawiera Klauzulę awaryjną-  zastąpimy WIBOR w sposób opisany w tej klauzuli,

2)      jeżeli umowa nie zawiera Klauzuli awaryjnej, a Minister Finansów wyda rozporządzenie wyznaczające zamiennik dla znikającego wskaźnika referencyjnego WIBOR - zastosujemy zamiennik wyznaczony w tym rozporządzeniu.

Każdemu Kredytobiorcy, który zawarł umowę o Kredyt do 1 kwietnia 2022 roku proponujemy zawarcie bezpłatnego i dobrowolnego Aneksu BMR.  

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek bankowych.

Więcej informacji pod linkiem https://bsjordanow.pl/stawki-referencyjne

Znajdziesz nas też tutaj