• Aktualności
  • Wyniki Konkursu "Jak być EKO z Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie"

Wyniki Konkursu "Jak być EKO z Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie"

06-10-2023

Szanowni Uczestnicy Konkursu,

Komisja konkursowa w dniu 05.10.2023 r. dokonała wyboru najlepszych prac konkursowych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureatami Konkursu „Jak być EKO z Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie” zostali:

W kategorii: Uczniowie klas 1-4

I miejsce – Sylwia Sutor

II miejsce – Krystian Kotaba

III miejsce – Miłosz Kozłowski

W kategorii: Uczniowie klas 5-8

I miejsce – Adam Juruś

II miejsce – Iwona Kostka

III miejsce – Maria Surmiak

W kategorii: Uczniowie szkoły ponadpodstawowej

I miejsce – Joanna Ptak

II miejsce – Alan Chudy

III miejsce – Martyna Ryś

 

W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne za zajęcie: 

I miejsca: 300,00 zł 

II miejsca: 200,00 zł

III miejsca: 150,00 zł

 

Wyróżnienia:

1. Nikola Tempka

2. Kinga Kowalczyk

3. Wiktor Wójciak

4. Nadia Kołton

5. Magdalena Kołodziej

 

Nagroda zostanie dostarczona do Uczestników w postaci wpłaty na konto bankowe SKO. 

Wpłaty zostaną dokonane do dnia 10.10.2023 r.

Decyzją Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie z dnia 05.10.2023 r. za wyróżnione prace zostanie przekazana nagroda dodatkowa do odbioru w Placówkach Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu!

Znajdziesz nas też tutaj