Kredyt "Mój Biznes"

Regulamin udzielania kredytu

„Mój Biznes”

w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

 

  1. Kredyty udzielane są dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku Spółdzielczego w Jordanowie (na terenie województwa małopolskiego, powiatu żywieckiego z terenu województwa śląskiego), posiadających rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy) w Banku Spółdzielczym w Jordanowie.
  1. Maksymalna kwota kredytu wynosi: 500.000,00 zł.
  1. Okres spłaty kredytu wynosi do 60 miesięcy, raty płatne miesięcznie.

 

  1. Nominalne oprocentowanie zmienne kredytu: średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża Banku 5,00 p.p.
  1. Proponowane zabezpieczenie: ubezpieczenie Kredytobiorcy, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, pełnomocnictwo do rachunku.

 

  1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 350,00 zł.
  1. Od kwoty przyznanego kredytu pobiera się prowizję w wysokości: 2,0 %.
  1. Okres wypłat kredytów: od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.