Limity kumulatywne dla kart zbliżeniowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN [30 zł-Visa oraz 50 zł-MasterCard] poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej transakcji bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN gdy wartość transakcji bez autoryzacji przekroczy 200 zł. Wtedy Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji bez autoryzacji i powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje wyzerowanie licznika sumy transakcji i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Limit kumulatywny jest zliczany od restartu do restartu niezależnie od odstępów czasowych pomiędzy płatnościami. Nie jest to limit dzienny ani miesięczny.

Limity będą ustawione dla wszystkich kart zbliżeniowych automatycznie.