Zasady dostępu do „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”

Zasady dostępu do „Polityki informacyjnej

Banku Spółdzielczego w Jordanowie”

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jordanowie” wraz z w/w Polityką udostępniane są wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 44 – w pokoju Komórki monitorującej ryzyko, w godzinach od 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.