• Bezpieczny Kredyt Nowy Dom

  Bezpieczny Kredyt Nowy Dom

  Kredyt z dopłatami do rat

  Szukasz finansowania na zakup swojej pierwszej nieruchomości – domu lub mieszkania, działki budowlanej? A może potrzebujesz pieniędzy na budowę domu?

  Wystartował rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.

  Bezpieczny Kredyt Nowy Dom to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

  Dlaczego warto?

  Kredyt na pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny

  RRSO 3,93% z dopłatą do rat

  Prowizja TERAZ 0%

  Kwota kredytu do 600 000 zł

  Okres kredytowania do 25 lat

  Stałe raty kapitałowe kredytu z dopłatą do 10 lat

  Więcej o programie

  Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

  Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
  • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
  • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
  • posiadają zdolność kredytową.
  Zasady Bezpiecznego Kredytu
  • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
   • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
   • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
   • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
   • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
  • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
   • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:
    • 500 tys. zł,
    • 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
   • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko:
    • 600 tys. zł,
    • 150 tys. zł, w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
  • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
  • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.
  • Formuła oprocentowania kredytu:
   • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
   • oprocentowanie zmienne, chyba że Klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
  • System spłaty rat:
   • w okresie dopłat raty są malejące,
   • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
  Zasady ustalania dopłat
  • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych.
  • Dopłata obniża kwotę raty.
  • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

   D=Ks*((W-2%))/12
   gdzie:
   D –     kwota dopłaty,
   Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
   W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
  • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
  • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
  Podstawa prawna

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

  Reprezentatywny przykład Bezpiecznego Kredytu Nowy Dom:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu Nowy Dom, udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi 3,93% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu 300 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie nominalne kredytu: okresowo - stałe w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych 7,14% w skali roku, a następnie (od 121-go miesiąca do końca okresu kredytowania) oprocentowanie zmienne 7,69% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 5,99%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,70 pp. Łączna liczba miesięcznych rat: 300, w tym 120 rat kapitałowo-odsetkowych malejących (przy czym pierwsza rata malejąca przy uwzględnieniu dopłaty BGK wyniesie 1 564,23 PLN), kolejne raty kapitałowo-odsetkowe równe (od 121-go miesiąca) w wysokości: po 1 688,12 PLN. Całkowity koszt kredytu: 175 937,67 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 174 988,67 PLN (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 120 731,00 PLN), opłata przygotowawcza wynosząca: 200,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN, koszt kontroli: 350,00 PLN, tj. kontrola u Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu – 200,00 PLN, kontrola celowości wykorzystania kredytu u Kredytobiorcy – 150,00 PLN, koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 380,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 475 937,67 PLN, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 8 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  Znajdziesz nas też tutaj