Kredyt hipoteczny

  1. Kredyty udzielane są dla osób fizycznych zamieszkałych i zameldowanych, pracujących lub prowadzących przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego w Jordanowie, tj. na terenie województwa małopolskiego, powiatu żywieckiego z terenu województwa śląskiego.
  1. Kredyty udzielane są do maksymalnej wysokości – 5.000.000,00 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 75% (LTV≤ 75%) wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.
  1. Okres spłaty kredytu wynosi do 240 miesięcy, raty płatne miesięcznie.
  1. Oprocentowanie zmienne: oparte o stawkę średniego WIBORU 3M + stała marża Banku 3,00 pp.
  1. Zabezpieczenie: wpis hipoteki na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, proponowane ubezpieczenie kredytu.
  1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 300,00 zł.
  1. Od kwoty przyznanego kredytu pobiera się prowizję w wysokości: 1,0%
  1. Okres wypłat kredytów: od dnia 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

 

Ogólne Informacje dotyczące Umowy kredytu Hipotecznego

                                                                                                                                 

Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Hipotecznego:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 460 969,21 PLN, oprocentowanie nominalne 9,85% zmienne w skali roku, całkowity koszt kredytu 260 969,21 PLN (w tym: opłata przygotowawcza 300,00 PLN, prowizja 2 000,00 PLN, koszt kontroli 200,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 PLN, odsetki 258 450,21 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości po 1 910,21 PLN.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lipca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.