Kredyt hipoteczny

  1. Kredyty udzielane są dla osób fizycznych zamieszkałych i zameldowanych, pracujących lub prowadzących przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego w Jordanowie, tj. na terenie województwa małopolskiego, powiatu żywieckiego z terenu województwa śląskiego.
  1. Kredyty udzielane są do maksymalnej wysokości – 5.000.000,00 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 75% (LTV≤ 75 %) wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.
  1. Okres spłaty kredytu wynosi do 240 miesięcy, raty płatne miesięcznie.
  1. Oprocentowanie zmienne: oparte o stawkę średniego WIBORU 3M z poprzedniego kwartału + stała marża Banku 3.00 p. p.
  1. Zabezpieczenie: wpis hipoteki na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, proponowane ubezpieczenie kredytu.
  1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 300,00 zł.
  1. Od kwoty przyznanego kredytu pobiera się prowizję w wysokości: 1,0 %
  1. Okres wypłat kredytów: od dnia 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

                                                                                                                                 

Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Hipotecznego:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,42%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 274 180,06 PLN, oprocentowanie nominalne 3,21% zmienne w skali roku, całkowity koszt kredytu 74 180,06 PLN (w tym: opłata przygotowawcza 300,00 PLN, prowizja 2 000,00 PLN, koszt kontroli 200,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 PLN, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych 200,00 PLN, zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki 80,00 PLN, wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych 100,00 PLN, odsetki 71 281,06 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości po 1 130,34 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25 czerwca 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.