• Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny - na sfinansowanie dowolnego celu!

  Jesteś właścicelem nieruchomości? Działki? Domu? Mieszkania? Skorzystaj z Kredytu hipotecznego oferowanego przez Bank Spółdzielczy w Jordanowie, dzieki któremu możesz sfinansować swój dowolny cel, na którego realizację brakuje Ci własnych środków!

   

  Dlaczego warto?

  Kredyt do 75% wartości nieruchomości

  Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu: zmienne lub okresowo – stałe

  Prowizja TERAZ 0%

  Kwota kredytu do 5 000 000 zł

  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu BEZ PROWIZJI

  Możliwość wyboru rodzaju rat kredytu: stałe lub malejące

  Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Hipotecznego - oprocentowanie zmienne:

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,92% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 283 624,97 PLN, okres kredytowania: 132 miesiące, oprocentowanie nominalne kredytu: zmienne 9,42% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 6,92%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,50 pp. Łączna liczba miesięcznych rat: 132, równych w wysokości: po 3 458,51 PLN. Całkowity koszt kredytu: 173 997,63 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 172 898,63 PLN, opłata przygotowawcza wynosząca: 500,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN, koszt kontroli: 200,00 PLN, tj. kontrola u Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu, koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 380,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 457 622,60 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 31 marca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Hipotecznego - oprocentowanie okresowo - stałe:

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,77% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 283 624,97 PLN, okres kredytowania: 132 miesiące, oprocentowanie nominalne kredytu: okresowo - stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy 8,00% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,42% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 6,92%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,50 pp. Łączna liczba miesięcznych rat: 132, w tym 60 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych równych w wysokości: po 3 237,71 PLN, kolejne 72 raty kapitałowo-odsetkowe równe w wysokości: po 3 367,24 PLN. Całkowity koszt kredytu: 154 177,41 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 153 078,41 PLN, opłata przygotowawcza wynosząca: 500,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN, koszt kontroli: 200,00 PLN, tj. kontrola u Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu, koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 380,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 437 802,38 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 31 marca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  Znajdziesz nas też tutaj