• Rachunek SKO

  Rachunek SKO

  Rachunek SKO - sztuka oszczędzania od najmłodszych lat

  Jak mówi stare przysłowie "grosz do grosza..." - czyli jak z drobnych oszczędności zbudować mały majątek i zrealizować marzenia.

  Bank Spółdzielczy w Jordanowie systematycznie od kilkunastu lat stara się prowadzić edukację i popularyzować praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, a także upowszechniać wiedzę na temat działalności Banku. Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka, dlatego nasza Kadra chętnie wspomaga Nauczycieli w zajęciach w ramach programu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez aktywne prowadzenie takich zajęć w szkołach. 

  Dlaczego warto?

  konto prowadzone dla SKO jest oprocentowane

  preferencyjne warunki wysokości opłat związanych w prowadzeniem konta

  możliwość przekazania dofinansowania dla SKO przez Bank

  konto SKO jest wspiarciem dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży

  Przydatne informacje

  Sprawdź, jakie są korzyści płynące z SKO

  Ideą rachunku dla SKO jest wspieranie i rozwój talentów dzieci i młodzieży w obszarach związanych z przedsiębiorczością oraz uświadamianie, że pomysłowość i operatywność to cechy, które zaprocentują w przyszłości.

  Oszczędzanie w SKO jest działaniem wspierającym przyszłościowe cele, a także realnym potwierdzeniem dla młodych uczestników, że poszerzanie wiedzy i horyzontów myślowych oznacza dla nowego pokolenia lepszy start w przyszłość. Przynależność do Szkolnych Kas Oszczędnościowych uczy dzieci i młodzież pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu, a tym samym zaradność życiową.

  Znajdziesz nas też tutaj