• Bankowość internetowa eBankNet

  Bankowość internetowa eBankNet

  Twój Bank w zasięgu ręki - bez względu na to gdzie jesteś!

  System bankowości internetowej eBankNet to łatwy i szybki dostęp do Twojego rachunku bankowego. Umożliwia wykonywanie transakcji krajowych oraz zagranicznych, zakładania lokat i dokonywanie zleceń stałych bez konieczności wizyty w placówce Banku.

  System bankowości internetowe eBankNet pozwala na uzyskiwanie wszelkich informacji dotyczących obrotów i sald Twoich rachunków - zarówno kredytowych jak i depozytowych. Twoje konto może być dostępne dla Ciebie przez 24 godzin na dobę.

  Dlaczego warto?

  wygoda i komfort korzystania - potrzebujesz tylko urządzenia z dostępem do Internetu, z przeglądarką internetową

  niższe opłaty za przelewy

  bezpieczeństwo – logowanie i wykonanie dyspozycji każdorazowo wymaga Twojej akceptacji w Aplikacji mobilnej lub przez kod SMS

  pozwala na uzyskiwanie wszelkich informacji dotyczących obrotów i sald Twoich rachunków - zarówno kredytowych jak i depozytowych

  Przydatne informacje

  Co umożliwia system bankowości internetowej eBankNet?

  check realizowanie przelewów karajowych i zagranicznych

  check uzyskiwanie aktualnych informacji o saldzie i obrotach

  check przeglądanie operacji na rachunku za wybrany okres

  check realizacja zleceń stałych

  check możliwość przewalutowania dzieki usłudze Autodealing

  Jak wygląda pierwsze logowanie?

  Warunkiem uruchomienia eBankNet jest zawarcie umowy z Bankiem dotyczącej systemu oraz otrzymanie w Banku poufnego systemu identyfikacji.

  Jak wyglada logowanie:

  check W adresie przegladarki należy wpisać adres strony internetowej banku: www.bsjordanow.pl.

  check W prawym, górnym rogu widnieje okno "Zaloguj się".

  check Z listy produktów wybierz zakładkę eBankNet i uzupełnij odpowiednio swój indywidualny LOGIN oraz hasło do pierwszego logowania, które otrzymałeś po podpisaniu umowy z Bankiem.

  check System eBankNet przekieruje Cię na kolejny ekran, gdzie automatycznie narzuci zmianę hasła na nowe, własne hasło.

  check W pole „Wprowadź nowe hasło” wpisz swoje własne hasło. W pole „Powtórz nowe hasło” wpisz, oczywiście, to samo hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu, będziesz już wpisywał ustalone w ten sposób przez siebie hasło.

  check Pamiętaj, że hasło powinno mieć długość conajmniej 8 znaków i składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, jednej małej litery i jednej cyfry.

  check Dopuszczalne znaki:

  • hasło musi różnić się od poprzedniego – nie może zawierać 5-cio znakowego odciągu z poprzedniego hasła
  • hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków
  • hasło musi zawierać jedną małą literę (bez polskich znaków)
  • hasło musi zawierać jedną wielką literę (bez polskich znaków)
  • hasło musi zawierać jedną cyfrę
  • hasło nie może zawierać loginu
  • hasło nie może zawierać znaków

  check Przed zalogowaniem sprawdź czy adres rozpoczyna się od "https://" oraz czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane? Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce) oraz czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) i czy certyfikat jest ważny.

  check Pamiętaj! Chroń swoje hasła! Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł. Podawaj hasła wyłącznie, aby autoryzować transakcję. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony. Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe.

  Silne uwierzytelnienie:

  Zgodnie z Unijną dyrektywą PSD2 logowanie do bankowości internetowej wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, tzn. oprócz identyfikatora i hasła konieczne jest używanie dodatkowej metody autoryzacji (kod SMS lub aplikacja mobilna MobileNet). W systemie eBankNet możesz dodać swoje urządzenie zaufane. Po pierwszym etapie logowania (tj. po podaniu loginu i hasła) pojawia się opcja jednorazowego dostępu lub dodania urządzenia jako zaufane (co wiąże się z tym że przy następnych logowaniach na tym urządzeniu nie będzie wymagany kod SMS lub powiadomienie Push). Jeżeli komputer jest używany przez większą ilość osób, nie należy dodawać danego urządzenia jako zaufane, wówczas rekomendujemy używanie opcji "Jednorazowy dostęp”. Po kliknięciu opcji "Dodaj do zaufanych", urządzenie pojawia się w zakładce Mój Profil, a w każdej chwili masz możliwość jego usunięcia z listy urządzeń zaufanych.

  Urządzenie zaufane to sprzęt (komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie mobilne), na którym Posiadacz konta korzysta z bankowości internetowej. Dodanie urządzenia zaufanego spowoduje, że będziesz logował się w sposób szybszy i prostszy, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji (kod SMS, aplikacja mobilna MobileNet). Dodanie urządzenia jako zaufanego, wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami. Po dodaniu urządzenia do zaufanych, podczas logowania do systemu eBankNet, z wykorzystaniem tego urządzenia będziesz wprowadzał tylko swój login i hasło. Przy każdorazowym logowaniu będziesz weryfikowany czy dokonujesz logowania przy użyciu urządzenia zaufanego. Możesz dodawać nieograniczoną ilość urządzeń do listy urządzeń zaufanych. Po dodaniu urządzenia jako zaufane, pojawia się ono w zakładce "Mój Profil". W każdej chwili masz możliwość usunięcia wskazanego przez siebie urządzenia z listy urządzeń zaufanych.

  Jeśli komputer jest używany przez większą ilość osób nie należy dodawać danego urządzenia jako zaufane, wówczas rekomendujemy używać opcji „Jednorazowy dostęp”.

  Czy mogę korzystać z aplikacji mobilnej Banku?

  Wszyscy Klienci Banku posiadający smartfon z dostępem do Internetu mogą korzystać z aplikacji mobilnej MobileNet.

  Zaufane płatności

  W celu zwiększenia Twojego komfortu system eBankNet oferuje funkcję, polegającą na tworzeniu zaufanych szablonów płatności i zaufanych kontrahentów.

  Funkcja pozwala zdefiniować zaufanych odbiorców przelewów (kontrahentów) lub całe definicje przelewów (szablony).

  Podczas definiowania nowego kontrahenta bądź modyfikacji istniejącego (Twoi odbiorcy) można określić, czy realizacja przelewów z wykorzystaniem zapisanych danych będzie wymagała każdorazowo autoryzacji. Aby odbiorca stał się zaufany, należy w trakcie jego wprowadzania lub modyfikacji zaznaczyć pole „Dodaj definicję", a następnie zatwierdzić używając kodu autoryzacyjnego i kodu uwierzytelnienia.

  Pamiętaj, że bezpieczeństwo tego sposobu realizacji zleceń zależy przede wszystkim od samego Ciebie jako Użytkownika. Dlatego prosimy z rozwagą definiować kontrahentów oraz szablony płatności, które otrzymają status zaufanych.

  Zasady bezpiecznego korzytania z systemu

  System eBankNet zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu odpowiedniego szyfrowania oraz stosowaniu haseł jednorazowych przekazywanych za pomocą wiadomości SMS.

  Ze względów bezpieczeństwa po 3 próbach wprowadzenia nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania telefonicznie w odziale Banku po wcześniejszym podaniu ustanowionego w Banku "hasła do dyspozycji telefonicznej" bądź poprzez zgłoszenie się do oddziału Banku.

  Za pomocą wiadomości SMS wysyłane są:

  check Kody jednorazowe służące do potwierdzania operacji zlecanych za pomocą systemu.

  check Kody do zmiany Twojego indywidualnego hasła.

  check Kod SMS generowany jest automatycznie w momencie zlecania konkretnej operacji i może być użyty tylko do potwierdzenia tej operacji, a nie do innych celów. Za pomocą wiadomości SMS przesyłane jest również hasło aktywacyjne służące do pierwszego logowania.

  Pamiętaj:

  Zawsze sprawdzaj, czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS zgadzają się z wykonywaną operacją. W szczególności zwróć uwagę na numery rachunków. Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Ciebie i zalecamy, abyś zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej:

  check Nie wolno ujawniać nikomu haseł.

  check Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu. Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę. Identyfikator także należy chronić.

  check Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania – podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.

  check Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić lub podejrzeć. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.

  check Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności przesyłanych informacji.

  check Hasło należy regularnie zmieniać. Ustalając hasło należy używać kombinacji dopuszczalnych znaków. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: iSwz31gtpNR pochodzące ze zdania „Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31 grudnia tuż przed Nowym Rokiem".

  check Hasło musi mieć długość od 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę.

  check W systemie bankowości internetowej jest ustawiony czas automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności, aby zapewnić komfort pracy przy zachowaniu rozsądnego poziomu bezpieczeństwa.

  check Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera. Używaj oprogramowania antywirusowego ze aktualizowanymi bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach.

  Ważne:

  Podczas logowania wpisuje się identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne otrzymane w Banku po podpisaniu umowy). Jeżeli zaobserwujesz sytuację, która wzbudzi Twoje zaniepokojenie, prosimy o bezpośredni kontakt z Pracownikami naszego Banku.

  W Internecie krążą e-maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Potraktuj to jako próbę oszustwa. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do Klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach!

  Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania do systemu eBankNet wzbudzi Twój niepokój, zanim się zalogujesz, zadzwoń najpierw do oddziału Banku i poinformuj o swoich spostrzeżeniach. Jeżeli nawet już po zalogowaniu do systemu cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenie, zanim autoryzujesz jakąkolwiek transakcję, najpierw zadzwoń do oddziału Banku by upewnić się, że wykonanie transakcji jest bezpieczne.

  W celu poprawy bezpieczeństwa wprowadziliśmy na stronie ebank.bsjordanow.pl możliwość zablokowania dostępu i wykonywania operacji w Bankowości Internetowej i Mobilnej. Blokady możesz dokonać poprzez naciśnięcie przycisku „Zablokuj dostęp” i wpisanie wymaganych danych, w tym kodu z otrzymanego SMS. Odblokowanie dostępu będzie możliwe dopiero po kontakcie z placówką Banku.
  Uwaga na oszustów

  Bank Spółdzielczy w Jordanowie ostrzega przed oszustwami polegającymi na tym, że ktoś dzwoni do posiadacza konta bankowego i podaje się za pracownika Banku. Oszust dzwoniąc może poinformować o włamaniu na konto i poprosić o zainstalowanie pod jego dyktando aplikacji do zabezpieczenia konta przed kradzieżą. Jego celem jest zdobycie zaufania posiadacza konta i wyłudzenie od niego poufnych danych, takich jak login i hasło, które umożliwią mu dostęp do konta i dokonanie kradzieży. Oszust może także poprosić o podanie numeru karty płatniczej i kodu CVV dla potwierdzenia tożsamości posiadacza konta i sugerować przelanie pieniędzy na inne, podane przez niego, „bezpieczne” konto.

  Posiadacz konta bankowego powinien pamiętać, że:

  Bank nigdy nie zwraca się do Klienta przez telefon, infolinię, sms czy email z żądaniem zdalnej instalacji aplikacji zabezpieczającej konto, podania loginu i hasła do konta lub całego numeru karty płatniczej i kodu CVV, lub przelania pieniędzy na „bezpieczne” konto.

  Ponadto, jeśli sprzedajesz coś na platformie OLX, Vinted, nigdy nie podawaj danych do logowania (loginu i hasła) do swojego konta bankowości internetowej, bowiem te dane potrzebne są oszustowi, natomiast kupującemu do dokonania zapłaty z pominięciem platformy zakupowej wystarczy numer 26 cyfrowy (NRB) Twojego konta i dane adresowe.

  Jak na co dzień dbać o bezpieczeństwo pieniędzy?

  Korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Oszuści próbują wykorzystać Twoje roztargnienie i nieostrożność. Nie daj się zaskoczyć!

  • Korzystaj zawsze z aktualnego systemu operacyjnego oraz z aktualnych aplikacji. Zabezpiecz swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
  • Korzystaj z poprawnych, czyli trudnych do rozszyfrowania haseł do komputera i do bankowości internetowej. Silne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie zapisuj haseł ani ich nie przekazuj innym osobom.
  • Ustal bezpieczne limity przelewów internetowych i płatności kartą. Łatwo je zmienisz w bankowości elektronicznej.
  • Korzystaj z bankowości elektronicznej na własnym sprzęcie i w miejscu z zaufanym Internetem. Unikaj logowania w miejscach typu kino, kawiarnia, publiczne hot-spoty.
  • Zawsze po zakończeniu korzystania z bankowości internetowej klikaj w przycisk „Wyloguj”.
  • Logując się na stronę bankowości internetowej, sprawdź poprawność adresu i szyfrowanie połączenia (adres powinien zaczynać się od https://... a obok powinien być widoczny symbol zamkniętej kłódki).
  • Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlane przez przeglądarkę internetową. Zrezygnuj z transakcji, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości.
  • Nie instaluj na swoim komputerze programów z nieznanych źródeł.
  • Na komturze korzystaj z klawiatury ekranowej wprowadzając hasło.
  • Czytaj nasze komunikaty na temat bezpieczeństwa – bądź na bieżąco!
  • Śledź informacje oraz komunikaty przesyłane na Twoją skrzynką w systemie bankowości elektronicznej.
  • Zgłaszaj próby podszycia się pod bank, nie tylko Bank Spółdzielczy w Jordanowie, ale również innych instytucji na Policję.

  Złodzieje mogą podjąć próbę włamania do Twojego komputera lub telefonu także wtedy, kiedy Ty nie jesteś zalogowany do Banku, a np. sprawdzasz swoje maile lub przeglądasz strony internetowe.

  Dlatego:

  • Nie otwieraj maili od nieznanych nadawców.
  • Nie klikaj w załączniki do wiadomości czy smsów, które wydają Ci się podejrzane (np. pochodzą od firmy kurierskiej, chociaż niczego nie zamawiałeś w sklepach internetowych albo od dostawcy energii, z którym nie masz podpisanej umowy).
  • Nie klikaj w linki prowadzące do stron rzekomo aktualizujących Twoje certyfikaty bezpieczeństwa lub system transakcyjny – bank NIGDY o to nie prosi w mailach.
  • Uważaj na wiadomości, w których ktoś prosi Cię o dopłatę do jakiejś transakcji – upewnij się, najlepiej dzwoniąc do danej osoby lub firmy, czy prośba jest prawdziwa.
  • Nie wysyłaj kodów BLIK nawet osobom znajomym, które proszą Cię o to przez Facebooka, messangera lub inny serwis społecznościowy, najlepiej zadzwoń i zapytaj, czy rzeczywiście ktoś miał do Ciebie taką prośbę.

  Jeśli ktoś dzwoni do Ciebie podając się za pracownika Banku, jeśli otrzymujesz wiadomości, których nadawcy podszywają się pod Bank lub po prostu coś Cię zaniepokoiło w związku z przelewami, zadzwoń: 18 26 75 520 lub 785 500 367, zawsze służymy pomocą.

  BANK SPÓŁDZIELCZY W JORDANOWIE

  Rynek 44
  34-240 Jordanów
  tel: 18 267 55 20, 18 267 45 15, 519 756 876
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 735-00-19-736
  REGON: 000499933
  KRS: 0000128861

  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

  Zastrzeżenia kart dla Klientów (w przypadku zgubienia lub kradzieży karty)

  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  Znajdziesz nas też tutaj