Kredyt gotówkowy

Najważniejesze cechy Kredytu Gotówkowego

  1. Kredyty udzielane są dla osób fizycznych zamieszkałych i zameldowanych lub pracujących lub prowadzących przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego, tj. na terenie województwa małopolskiego, powiatu żywieckiego z terenu województwa śląskiego.
  1. Kredyty udzielane są do wysokości– max 255.550,00 zł.
  1. Okres spłaty kredytu wynosi do 120 miesięcy, raty płatne miesięcznie.
  1. Oprocentowanie zmienne: oparte o stawkę średniego WIBORU 3M z poprzedniego kwartału + stała marża Banku 6,99 p.p.
  1. Proponowane zabezpieczenie: ubezpieczenie Kredytobiorcy, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, pełnomocnictwo do ROR.

 

  1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 100,00 zł., od kwoty przyznanego kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 6,99 %
  1. Okres wypłat kredytów: od dnia 01 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

 

R

Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Gotówkowego

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 50.000,00 zł, czas obowiązywania umowy 96 miesięcy, wysokość raty 96 rat – 1 rata 686,67 zł, Odsetki – za cały okres 15.920,60 zł, Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 69.515,60 zł, Stopa oprocentowania kredytu zmienna 7,20 % w stosunku rocznym, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu 3.595,00 zł, Opłata przygotowawcza 100,00 zł, Prowizja 6,99 % - t .j. 3.495,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,68%

Kalkulacja została dokonana na dzień 25 czerwca.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Oprocentowanie obowiązuje od 01.07.2021 r.