Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  1. Kredyty udzielane są dla osób fizycznych zamieszkałych i zameldowanych lub pracujących lub prowadzących przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego, tj. na terenie województwa małopolskiego, powiatu żywieckiego z terenu województwa śląskiego.
  2. Kredyty udzielane są do maksymalnej wysokości – 5.000.000,00 zł, Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% (LTV≤ 80 %) wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia,
  3. Okres spłaty kredytu wynosi do 300 miesięcy, raty płatne miesięcznie.
  4. Oprocentowanie zmienne: oparte o stawkę średniego WIBORU 3M z poprzedniego kwartału + stała marża Banku 1,99 p.p.
  5. Zabezpieczenie: wpis hipoteki na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, proponowane ubezpieczenie kredytu.
  6. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 300,00 zł.
  7. Od kwoty przyznanego kredytu pobiera się prowizję w wysokości: 1,0 %

 

Okres wypłat kredytów: od dnia 01 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Mieszkaniowego „Mój Dom”:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,46%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 125 862,33 PLN, oprocentowanie nominalne 2,21% zmienne w skali roku, całkowity koszt kredytu 25 862,33 PLN (w tym: opłata przygotowawcza 300,00 PLN, prowizja 1 000,00 PLN, koszt kontroli 350,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 PLN, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych 200,00 PLN, zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki 80,00 PLN, wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych 100,00 PLN, odsetki 23 813,33 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości po 515,89 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 październik 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia  23.04.1964 r. Kodeks cywilny.