Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  • Kredyty udzielane są dla osób fizycznych zamieszkałych i zameldowanych lub pracujących lub prowadzących firmę na terenie działania Banku Spółdzielczego, tj. na terenie województwa małopolskiego, powiatu żywieckiego z terenu województwa śląskiego.
  • Kredyty udzielane są do maksymalnej wysokości – 5.000.000,00 zł, Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% (LTV≤ 80 %) wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.
  • Okres spłaty kredytu wynosi do 300 miesięcy, raty płatne miesięcznie.
  • Oprocentowanie zmienne: oparte o stawkę średniego WIBORU 3M z poprzedniego kwartału + stała marża Banku 2,25 p. p.
  • Zabezpieczenie: wpis hipoteki na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, proponowane ubezpieczenie kredytu.
  • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 300,00 zł.
  • Od kwoty przyznanego kredytu pobiera się prowizję w wysokości: 1,0 %
  • Okres wypłat kredytów: od dnia 01 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego "Mój Dom":

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,73%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 128 875,23 PLN, oprocentowanie nominalne 2,47% zmienne w skali roku, całkowity koszt kredytu 28 875,23 PLN (w tym: opłata przygotowawcza 300,00 PLN, prowizja 1 000,00 PLN, koszt kontroli 350,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 PLN, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych 200,00 PLN, zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki 80,00 PLN, wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych 100,00 PLN, odsetki 26 826,23 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości po 528,44 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31 grudnia 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny