Gwarancje de minimis

Szanowni Państwo,

W związku z wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 08.12.2021 r. oświadczeniem dotyczącym warunków udzielania gwarancji KFG i PLD w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP po dniu 31.12.2021 r. uprzejmie informujemy wszystkich Kredytobiorców, że stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty okres roczny gwarancji w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%.